sexta-feira, 22 de outubro de 2010

Pensamento do dia - Daily meditation

"Silencia teus pensamentos e ouvirás teu Mestre interno, que ainda não vês, mas que já sentes."

"Silencia tus pensamientos y escucharás a tu Maestro interno, a quien todavía no ves, aunque ya lo sientas."

"Silence your thoughts and you will hear your inner Master, who you still do not see, but who you already feel."

"Fais taire tes pensées et tu écouteras ton Maître interne, que tu ne vois pas encore mais que tu Le pressens déjà."

"Bring deine Gedanken zum Schweigen, und du wirst deinen inneren Meister hören, den du noch nicht siehst, aber schon fühlst."

"Kvietigu viajn pensojn kaj vi aŭdos vian internan Majstron, kiun vi ankoraŭ ne vidas, sed kiun vi jam perceptas."

"Silenzia i tuoi pensieri e udirai il tuo Maestro interno che ancora non vedi ma che già senti."

Helena Roerich

Sem comentários:

Enviar um comentário