sábado, 3 de setembro de 2011

Pensamento do dia - Pensamiento del día - Daily meditation


"Busca o centro íntimo do teu próprio sistema, e um dia te tornarás só, isto é,te bastarás a ti mesmo."

"Busca el centro interno de tu propio sistema y, un día, te volverás uno, o sea, te bastarás a ti mismo."

"Look for the intimate center of your own system and one day you will become alone, that is, you will be enough for yourself."

TrigueirinhoSem comentários:

Enviar um comentário